Poem of the week: Week Forty Eight.

And the last poem of December 2014 from Hemant Divate’s poetry book चौतिशीपर्यंतच्या कविता.

कुमारीपण 
– हेमंत दिवटे

मी
पाहतोय मला टांगलेलं
दोरीवर उलटं
आणि त्याही अवस्थेत
झेपावतय माझं शरीर
तुझ्या नग्न शरीराकडे
एक सरपटणं
शरीरातल्या मऊ काळोखतून काळोखाकडे
तू थांबवू पहातेयस
तुझ्यावर कोसळणारं कुमारीपण
आणि तडातडा तुटतेय
तुझ्या-माझ्यातल्या काळोखाची त्वचा.
***
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s