Poem of the week: Week Forty Six.

This is the second poem from stolen time: December 2014. It is from Hemant Divate’s poetry collection चौतिशीपर्यंतच्या कविता. 

स्पर्श
– हेमंत दिवटे  
 
मी वेडातून गेलोय वेडावून
अशी तुझ्या स्पर्शांची गस्त प्राणाभोवती
तुझा अधाशी स्पर्श
कापत राहतो देहस्वर सपासप
अन्
मी मनाच्या वेदनेने फोडून काढतो
स्वप्नाचे हात
तर एक एक जखम
वाहत राहते शरीरातून
हा मरण आकांत स्वप्नांचा
ज्याची अतोनात वाढलेली नखं
घुसत राहतात वसनेत
आणि वेडा होऊन मी
धावत सुटतो
तुझ्या शरीरातून.
 
***
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s